Turistinformation i Vojens Hallerne

Leveret af Forum Vojens

VisitHaderslev har rundt om i kommunen opstillet en halv snes touch-skærme suppleret af et kort over “nære oplevelser” og et lille udvalg af trykt turistinformation, der skal inspirere de mange turister, der finder til egnen.

De såkaldte Info-Points er bl.a. opstillet på Tørning Mølle og i Vojens Hallerne.

Fotoet er fra Vojens Hallerne, hvor udstyret er placeret på væggen ind mod Vojens Svømmehal i sammenhæng med hallernes egen informationsskærm.


Det nye initiativ må naturligvis også gerne bruges af fastboende! Alle Vojensborgere kan være med til at fremme turismen som ambassadører for egnen over for besøgende – ved at skaffe sig viden om de lokale oplevelsesmuligheder og være imødekommende og hjælpsomme, når turisterne stiller spørgsmål eller ser søgende ud.

Man kan finde al den info, touchskærmen på informationsstedet indeholder, her.
Se, hvor de øvrige skærme i kommunen er placeret, her.

Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens har en plan…! Du kan finde den her.

Infrastrukturen var en væsentlig ingrediens i VisionVojens-rapporten, som blev afleveret til Haderslev Kommune i sommeren 2015.
Forum Vojens har efterfølgende arbejdet videre med temaet og er nu klar med en lang række ideer, der skal binde de mange gode cykelstier i byen sammen til ”Et trygt og sammenhængende stisystem i Vojens”.

Formålet er:

    • At få mange flere til at tage cyklen – både for at skåne klimaet og forbedre sundheden
    • At få byen, der er delt af Ribevej og jernbanen, til at hænge bedre sammen, så det bliver let og sikkert at cykle mellem boligkvarterer, forretninger, skoler/daginstitutioner og byens mange fritidstilbud. Altså at gøre byen let fremkommelig både på langs og tværs
    • At gøre det lettere at finde vej gennem Vojens på cykel, uanset om man er hærvejsturist eller skal fra Haderslev til arbejdspladsen på Fighter Wing Skrydstrup eller fra Aarøsund til Ribe!

Det er frivillige, der har fået ideerne, og Forum Vojens håber nu at kunne komme i dialog med Haderslev Kommune, der har fagfolk, som kan bearbejde og kvalificere forslagene. Det er nødvendigt for at komme videre.

Forum Vojens´ udstillingsvindue

Leveret af Forum Vojens

Mens der har været Coronalukket, har Forum Vojens realiseret et længe næret ønske om at udnytte butiksvinduet på foreningens adresse i Danmarksgade 6-8 til info om sig selv og nogle af de sager, foreningen har arbejdet med siden stiftelsen.

Altså ikke en ny butik i byen, men dog en vinduesudstilling med 9 plancher at kigge på, når man går en tur i byen.

Herunder et par fotos fra stedet (Danmarksgade 6-8, Vojens). Er du blevet nysgerrig, kan du også se de 9 plakater digitalt her.

1 8 9 10 11 12 13 14 36